Ship to:
Customer support: +374 60 448 448

Portable Blender, Personal Size Eletric USB Juicer Cup, Fruit, Smoothie, Baby Food Mixing Machine with Updated 6 Blades,Magnetic Secure Switch Electric Fruit Mixer for Superb Mixing 380ml (pink)

Updating prices and quantities from Shopping from USA to Armenia

Price

14,100dram

Quantity:

Temporarily out of stock

Short description
Safety & Food-Grade Material - The juicer cup is made of food-grade non-toxic and eco-friendly PP & ABS material,bpa ... view more
Shipping Date
30 July
Product Code
1534504
Description
Reviews
Delivery
Return & Refund Policy
Credit options

Description

 • Safety & Food-Grade Material - The juicer cup is made of food-grade non-toxic and eco-friendly PP & ABS material,bpa free, you can enjoy fresh nutrient retention and wonderful leisure time.
 • Blade Update for Superb Mixing - The updated version personal blender with six blades in 3d for superb mixing ,which can effortlessly pulverizes fruits, vegetables into amazing smoothies .It doesn’t leave chunks of fruit and ice and no noisy like traditional blenders.
 • Rechargeable&Portable - The USB juicer cup comes equipped with a built-in 2000mAh rechargeable battery that can be easily charged by power bank, laptop, computer, mobile phones or other USB devices .
 • Easy and Safe Cleaning - It has have smart safety protection device, magnetic sensing switch ultra safe to use and clean, the juicer cup's body and bottom can be separated, you can easy to clean it .
 • Multi-function - With our juice blender mixing kinds of fruit and vegetables,you can make natural tasty juice,milkshake,smoothie and other baby food.It's very portable and great for traveling, outdoor.(Note: Please make sure the red arrow on the cup line up with the switch before using)
 • The switch of our juicer is designed with a magnetic sensor. There are 3 small magnetic cores underneath the cup body. The small magnetic core must be in the right position to make the machine work. That is to say, the red triangle pattern, the label under the cup should be in the corresponding position of the switch. Important Using Tips: Cut the fruits into thin slices.( The size, 1.5 * 1.5CM, would be the best.) Add water or milk. Turn over the juicer for 45 degree or 180 degree to release the cutter head. Press the switch button and wait until the cutter head rotates, then adjust it back to the right position. The taste of your juice will be effected by the stirring time. It will be a normal phenomenon if you start to make a cup of juice For the first time, the juicer might be stuck for 2-3 time. However, it will not happen again if you find the ways. Using ways of this portable juicer are not limited. It will not be limited by the angle of putting. Shaking and stirring are acceptable. More ways are waiting for you to develop. 
  1. Please make sure the machine is fully charged before use. Cut the fruits into 1.5*1.5CM or small thin pieces, remove the cores, hard thick fruit skin or hard shell. 
  2. Add water or milk and put appropriate amount of fruit slices into the juicer, turn over the juicer, press the switch button to make it work for a while, make the juicer back to the right position for juicing. 
  3. It is a normal phenomenon that juicer stop working. You can restart it. To get the best result, we advise you to shake the juicer during operating. 

  Specifications: 
  Material: food grade PP & ABS, BPA free 
  Blade Material: 304 Stainless Steel 
  Capacity: 380ml 
  Weight: 530g 
  Size: 82*82*230mm 
  Color: Pink 
  Battery Type: 2000mAh 3.7V 
  Package Includes: 
  1 * USB juicer cup 
  1 * USB charging cable 
  1 * user manual
 • Product Dimensions 8 x 8 x 24 inches

Reviews

0
0 reviews

Comments

You can leave a review only after purchasing this item

Առաքում Երևանում

Առաքման արժեքը Երևանում կազմում է 500 դրամ: Ծանրակշիռ պատվերների առաքումը (25կգ+), որի դեպքում հարկավոր է պատվերն առաքել բեռնափոխադրող ավտոմեքենայի միջոցով, գործում են հետևյալ առաքման արժեքները`

- 3000 դրամ` մինչև մուտք առաքման համար

- 5000 դրամ` մինչև բնակարան առաքման համար

Նոր Զովք սուպերմարկետների ցանցից կատարված գնումների առաքման արժեքը 800 դրամ է: Սուպերմարկետից` մինչև 16:00 կատարված գնումներն առաքվում են 3-4 ժամվա ընթացքում, 16:00-ից հետո գրանցված պատվերներն առաքվում են հաջորդ օրը:

Առաքում դեպի ՀՀ մարզեր

Առաքումը դեպի ՀՀ մարզեր իրականացվում է 2 տարբերակով`

- 1200 դրամ մինչև նշված քաղաքում գործող ինքնաարտահանման կետ առաքելու դեպքում

- 1500 դրամ մինչև բնակարան առաքման դեպքում

Առաքման քարտեզում ընդգրկված բնակավայրերի ցուցուկին կարող եք ծանոթանալ հենց զամբյուղի էջում` առաքման քաղաքը նշելիս:

Առաքման ժամկետներ

Կայքում ներկայացված ապրանքատեսակներից յուրաքանչյուրի համար գործում են առանձին առաքման ժամկետներ: Տեսականու մեծամասնության համար առաքումն իրականացվում է պատվերի ձևակերպման հաջորդ օրը: Նշված ապրանքատեսակի առաքման ժամկետներին ծանոթանալ կարող եք տվյալ ապրանքատեսակի էջում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:

Crossroad-ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 7 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես Crossroad-ի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին`առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար:

Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում:

 

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակից, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերադարձնել ապրանքը գրասենյակ հետևյալ փաստաթղթերով հանդերձ`

 • ՀԴՄ կտրոն
 • Պատվերի անդորրագիր

 

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է:

Առանձին դեպքերում, երբ պատվերի համար գործող ակցիայի շրջանակներում առաքման գումարը զեղչվել է կամ ծառայությունը մատուցվել է անվճար,  վերադարձի պահին վերադարձվող գումարից գանձվում է առաքման գումարը ըստ տվյալ տարածաշրջանի համար գործող առաքման հիմնական դրույքի:

 

Հետևյալ պատշաճ որակի ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն`

 • Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
 • Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,
 • Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ,
 • Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ,
 • Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ,
 • Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք,
 • Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր),
 • Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,
 • Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր,
 • Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ ջրային սարգավորումներ,
 • Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ,
 • Կենցաղային նշանակության տեղնիկական սարքավորումներ (մետաղի մշակման և փայտի մշակման հաստոցներ), կենցաղային էլեկտրոտեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ, կենցաղային էլեկտրոնիկա, հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, ֆոտո և տեսախցիկներ, հեռախոսներ և ֆաքսիմիլային սարքավորումներ, էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ, կենցաղային գազի սարքավորումներ և սարքեր,
 • Տպագրական ապրանքներ և նյութեր՝ գրքեր, բրոշյուրներ, ալբոմներ, քարտեզներ, նոթատետրեր, երաժշտական գրքեր և ալբոմներ, պլակատներ, օրացույցներ, բուկլետներ, ինչպես նաև նյութեր թվային կրիչների վրա,
 • Կենդանիներ և բույսեր։

 

Դրամական փոխհատուցում

Որպես օրենք, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդի Crossroad-ի անձնական հաշվի հաշվեկշռին։ Փոխհատուցումը իրականացվում է վերադարձվող ապրանքի Crossroad-ի գրասենյակ մուտք գործելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Որոշ դեպքերում՝ գնորդի պահանջով կամ Crossroad-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝

 • բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,
 • բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,
 • PayPal համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն PayPal հաշվին,
 • iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին,
 • վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝

 • բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը,
 • PayPal համակարգի վճարման դեպքում՝ $0.30 (երեսուն ամերիկյան ցենտ)-ին համարժեք ՀՀ դրամ և 3.5% վճարված գումարից,
 • Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։