Ship to:
Customer support: +374 60 448 448

Facial Cleansing Brush [Newest 2019], PIXNOR Waterproof Face Spin Brush with 7 Brush Heads for Deep Cleansing, Gentle Exfoliating, Removing Blackhead, Massaging

Updating prices and quantities from Shopping from USA to Armenia

Price

14,500dram

Quantity:

Temporarily out of stock

Short description
A PERFECT ALL-IN-ONE FACIAL CARE SYSTEM. A waterproof facial cleansing brush with Seven different face brush heads give you ... view more
Shipping Date
28 August
Product Code
1535069
Description
Reviews
Delivery
Return & Refund Policy
Credit options

Description

 • A PERFECT ALL-IN-ONE FACIAL CARE SYSTEM. A waterproof facial cleansing brush with Seven different face brush heads give you the full range of cleansing, from a gentle cleansing to vigorous deep-cleansing, experience exfoliation more better for visibly brighter, more even skin tone. Suitable for all skin types, even for sensitive skin. Requires 2 AA batteries (not included).
 • FULLY WATERPROOF DESIGN SPIN BRUSH. Special IPX6 waterproof design is ideal for those who prefer an in-shower service. Convenient and safe to use in the shower or bath without worry. Enjoy spa-quality facial care in your own home and while you travel. You can buy the replacement brush heads with ASIN B07BZK11H2.
 • TWO-SPEED SETTINGS WITH GREAT POWER. High and low speeds for different cleansing tasks. Low speed for sensitive skin, high for normal or abrasive skin. Specifically designed make the spin brush simpler to clear away makeup, dirt, oil and dead skin. It tackles blemishes and clogged pores in order to advance skin's elasticity and collagen production and can also helps remove blackheads and whiteheads, and effectively reaches hard to clean areas like the sides of your nose and t-zone.
 • 7 DIFFERENT HEADS MEET ALL YOUR SKIN CLEANSING NEEDS. Three small brushes for facial cleansing, A sponge head for makeup removal, a pumice head and polish accessory for removing calluses, and a massage brush for massage your face. 7-in-1 set provides you with different options that you can adjust any head so as to adapt to your skin needs.
 • NO-RISK PURCHASE! UNCONDITIONAL ONE-YEAR MONEY-BACK GUARANTEE. If you're unsatisfied with this SPIN BRUSH for any reason, we'll immediately refund your purchase price.
 • The seven heads are:

  1. Makeup sponge for removing makeup and surface cleansing.

  2. Soft brush for gentle cleansing of sensitive areas.

  3. Coarser brush for thorough cleansing of pores.

  4. Long ultra-fine brush for more intense cleansing and mild exfoliating.

  5. Exfoliating head to use with your facial cleanser to deep clean and gently exfoliate.

  6. Pumice pad for gently removing calluses from elbows and feet.

  7. Rolling massage head to increase circulation and invigorate facial muscles.

 • Product Dimensions: 1.4 x 2.8 x 5.5 inches
 • Shipping Weight: 7.2 ounces

Reviews

0
0 reviews

Comments

You can leave a review only after purchasing this item

Առաքում Երևանում

Առաքման արժեքը Երևանում կազմում է 500 դրամ: Ծանրակշիռ պատվերների առաքումը (25կգ+), որի դեպքում հարկավոր է պատվերն առաքել բեռնափոխադրող ավտոմեքենայի միջոցով, գործում են հետևյալ առաքման արժեքները`

- 3000 դրամ` մինչև մուտք առաքման համար

- 5000 դրամ` մինչև բնակարան առաքման համար

Նոր Զովք սուպերմարկետների ցանցից կատարված գնումների առաքման արժեքը 800 դրամ է: Սուպերմարկետից` մինչև 16:00 կատարված գնումներն առաքվում են 3-4 ժամվա ընթացքում, 16:00-ից հետո գրանցված պատվերներն առաքվում են հաջորդ օրը:

Առաքում դեպի ՀՀ մարզեր

Առաքումը դեպի ՀՀ մարզեր իրականացվում է 2 տարբերակով`

- 1200 դրամ մինչև նշված քաղաքում գործող ինքնաարտահանման կետ առաքելու դեպքում

- 1500 դրամ մինչև բնակարան առաքման դեպքում

Առաքման քարտեզում ընդգրկված բնակավայրերի ցուցուկին կարող եք ծանոթանալ հենց զամբյուղի էջում` առաքման քաղաքը նշելիս:

Առաքման ժամկետներ

Կայքում ներկայացված ապրանքատեսակներից յուրաքանչյուրի համար գործում են առանձին առաքման ժամկետներ: Տեսականու մեծամասնության համար առաքումն իրականացվում է պատվերի ձևակերպման հաջորդ օրը: Նշված ապրանքատեսակի առաքման ժամկետներին ծանոթանալ կարող եք տվյալ ապրանքատեսակի էջում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:

Crossroad-ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 7 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես Crossroad-ի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին`առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար:

Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում:

 

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակից, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերադարձնել ապրանքը գրասենյակ հետևյալ փաստաթղթերով հանդերձ`

 • ՀԴՄ կտրոն
 • Պատվերի անդորրագիր

 

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է:

Առանձին դեպքերում, երբ պատվերի համար գործող ակցիայի շրջանակներում առաքման գումարը զեղչվել է կամ ծառայությունը մատուցվել է անվճար,  վերադարձի պահին վերադարձվող գումարից գանձվում է առաքման գումարը ըստ տվյալ տարածաշրջանի համար գործող առաքման հիմնական դրույքի:

 

Հետևյալ պատշաճ որակի ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն`

 • Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
 • Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,
 • Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ,
 • Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ,
 • Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ,
 • Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք,
 • Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր),
 • Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,
 • Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր,
 • Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ ջրային սարգավորումներ,
 • Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ,
 • Կենցաղային նշանակության տեղնիկական սարքավորումներ (մետաղի մշակման և փայտի մշակման հաստոցներ), կենցաղային էլեկտրոտեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ, կենցաղային էլեկտրոնիկա, հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, ֆոտո և տեսախցիկներ, հեռախոսներ և ֆաքսիմիլային սարքավորումներ, էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ, կենցաղային գազի սարքավորումներ և սարքեր,
 • Տպագրական ապրանքներ և նյութեր՝ գրքեր, բրոշյուրներ, ալբոմներ, քարտեզներ, նոթատետրեր, երաժշտական գրքեր և ալբոմներ, պլակատներ, օրացույցներ, բուկլետներ, ինչպես նաև նյութեր թվային կրիչների վրա,
 • Կենդանիներ և բույսեր։

 

Դրամական փոխհատուցում

Որպես օրենք, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդի Crossroad-ի անձնական հաշվի հաշվեկշռին։ Փոխհատուցումը իրականացվում է վերադարձվող ապրանքի Crossroad-ի գրասենյակ մուտք գործելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Որոշ դեպքերում՝ գնորդի պահանջով կամ Crossroad-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝

 • բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,
 • բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,
 • PayPal համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն PayPal հաշվին,
 • iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին,
 • վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝

 • բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը,
 • PayPal համակարգի վճարման դեպքում՝ $0.30 (երեսուն ամերիկյան ցենտ)-ին համարժեք ՀՀ դրամ և 3.5% վճարված գումարից,
 • Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։