Ship to:
Customer support: +374 60 448 448

Armenian Professional and Studio Recording Duduk VAMELO

Updating prices and quantities from Vamelo

Price

65,000dram

Quantity:

Starting from 3,520 dram per month

Temporarily out of stock

Short description
Noble Armenian Quality. Duduk players who desire a rich, velvet sound will love Vamelo’s model Areg which exceeds ordinary ... view more
Shipping Date
9 August
Seller
Warranty
24 months
Product Code
1476949
Description
Reviews
Delivery
Return & Refund Policy
Credit options

Description

 • Noble Armenian Quality. Duduk players who desire a rich, velvet sound will love Vamelo’s model Areg which exceeds ordinary duduk standards providing great intonation, comfort, and premium craftsmanship. Handcrafted in Armenia from old premium-quality apricot wood with hand-rubbed clear-varnished durable finish for long-year use.
 • Truly handmade reeds for experienced duduk players. Premium quality. Rich sound. Responsiveness. Precision. The reeds are carefully sterilized in the UV sterilizing machine for preventing mold and bacteria growth before air-tight packaging.
 • A deluxe musical instrument needs a deluxe hard case for storing. We craft our own hard cases which are leather-covered and have soft, velvet interior.
 • Buy with confidence. We are happy to offer you a warranty. Areg duduk has 2-Year Vamelo Manufacturer Warranty to be free of defects in duduk body from the date of original purchase on Crossroad.

 

 Description

Vamelo Areg Series Professional Duduk is the result of years of development dedicated to a clearly focused concept: crafting a duduk that has a beautiful sound, consistent quality, and an affordable price.

High quality depends on its professional craftsmanship. Each individual masterpiece is intricately analyzed and cured by our own proprietary technology to minimize wood cracks and to prevent moisture penetration. Later, each Vamelo duduk is quality inspected in Yerevan distribution center to ensure that their high quality standards are met. When you play Vamelo, the main thing is to enjoy it. In your hands there is an instrument which has been diligently crafted during a year. The Vamelo duduk is not merely an upgrade, but rather a new model on an entirely different level.

 

Specification

Level   Professional
Key     A
Pitch   A 440Hz
Body   Armenian aged apricot wood (selected, dried, preserved, cured and tested professionally)
Finish Cured with Vamelo-patented, vacuum-oil based technology and polished with highly-durable varnish.

 

Package Content 

1x  Duduk
2x  Reeds
1x  Hard case
1x  Cleaning cloth
 

About Vamelo Ltd

Vamelo Ltd takes pride in being the first duduk manufacturing company in Armenia. It is an innovative company, with its foundation in the fascinating history of traditional, hand-crafted Duduk creation. We are dedicated to continuing this proud tradition, but in harmony with contemporary technological advantages. At Vamelo, we believe that this merging of the traditional with the new, is the means of creating uncompromising high quality and enchanting products. We only make one quality: superieur. From workshop to musician, we go to great lengths to reach ultimate advances. The Vamelo Duduk is created from exclusive and highly controlled sources, designed to meet critically determined specifications and it is this attention to the finest detail that gives every duduk, its uniqueness. With optimum levels of tolerance and flawless proportion, each duduk is a masterpiece of crafted creation and with our reeds that are masterfully handcrafted to stringent specifications, rich, enchanting, sonorous tones are produced, into a combination of exquisite tones. Each duduk is a reflection of its ancestors, from the matchless craftsmanship to its individual mellow, subtle tones that exude a unique and emotional vitality.

 

"At Vamelo, we are uncompromising in our pursuit of perfection. Our visionary
innovation and unmatched duduk craftsmanship know no parallel."

Vardgues Melkoni, Jr.
Founder of Vamelo, Ltd

 

 

Full Two (2) Year Warranty

Areg duduk has 2-Year Vamelo Manufacturer Warranty to be free of defects in duduk body from the date of original purchase on Crossroad. If you decide to sell your Vamelo duduk, this full 2-year warranty is transferable to the new purchaser. If your Vamelo duduk requires service, you should contact us for further details about warranty service.

 

Shipping

We use International Free Shipping service. We aim to dispatch all orders within 5 working days, from Monday to Friday.

Tracking: Once your products have been dispatched, we will send you a shipping notification email, so that you may track the delivery of your shipment.

Customs & Import Duties: There may be additional customs, duties, and taxes fees assessed when picking up your item. Those fees are solely the buyer's responsibility. Please contact your local customs agency for more information.

 

Returns

Your satisfaction with your products is our priority. If, for any reason, you are not happy with your purchase, we will gladly accept an exchange or refund. You can return any UNUSED item purchased on this store within 14 days from the delivery date for an exchange or refund. Before sending any products back to us, please make sure that all of the following conditions have been correctly satisfied:

1. Products returned must be in their unused, original condition with all VAMELO product tags attached and any related accessories or instruction booklets included.

2. Incomplete, damaged, worn or altered returns or anything we reasonably believe has been used will not be accepted and therefore sent back to the customer.

3. Products must be returned in their original shipping box.

 

For your security we suggest you use a trackable and insured shipping service, as we are not responsible for the loss or damage of the returned packages. Please note that all returns and exchanges are subject to a quality assurance process before they are accepted. If your return does not meet the conditions listed above, it cannot be accepted and will be returned to you at your own cost.

Refunds

After we receive your returned products and verify that all of the requirements have been met, you will receive a confirmation e-mail. Refunds are processed within approximately 3 business days of our receipt of your merchandise and will be credited back to the same card used to place the original order. Please be aware that some card issues make take longer to reallocate funds, which is beyond our control.

Exchanges

If you are exchanging a product and the value of the new item is less than of the one you are returning, we will refund the difference via your original payment method. If exchanging goods and the value of the new item is greater than of the one you are returning, additional payment will be required.

 

Reviews

0
0 reviews

Comments

You can leave a review only after purchasing this item

Առաքում Երևանում

Առաքման արժեքը Երևանում կազմում է 500 դրամ: Ծանրակշիռ պատվերների առաքումը (25կգ+), որի դեպքում հարկավոր է պատվերն առաքել բեռնափոխադրող ավտոմեքենայի միջոցով, գործում են հետևյալ առաքման արժեքները`

- 3000 դրամ` մինչև մուտք առաքման համար

- 5000 դրամ` մինչև բնակարան առաքման համար

Նոր Զովք սուպերմարկետների ցանցից կատարված գնումների առաքման արժեքը 800 դրամ է: Սուպերմարկետից` մինչև 16:00 կատարված գնումներն առաքվում են 3-4 ժամվա ընթացքում, 16:00-ից հետո գրանցված պատվերներն առաքվում են հաջորդ օրը:

Առաքում դեպի ՀՀ մարզեր

Առաքումը դեպի ՀՀ մարզեր իրականացվում է 2 տարբերակով`

- 1200 դրամ մինչև նշված քաղաքում գործող ինքնաարտահանման կետ առաքելու դեպքում

- 1500 դրամ մինչև բնակարան առաքման դեպքում

Առաքման քարտեզում ընդգրկված բնակավայրերի ցուցուկին կարող եք ծանոթանալ հենց զամբյուղի էջում` առաքման քաղաքը նշելիս:

Առաքման ժամկետներ

Կայքում ներկայացված ապրանքատեսակներից յուրաքանչյուրի համար գործում են առանձին առաքման ժամկետներ: Տեսականու մեծամասնության համար առաքումն իրականացվում է պատվերի ձևակերպման հաջորդ օրը: Նշված ապրանքատեսակի առաքման ժամկետներին ծանոթանալ կարող եք տվյալ ապրանքատեսակի էջում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:

Crossroad-ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 7 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես Crossroad-ի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին`առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար:

Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում:

 

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակից, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերադարձնել ապրանքը գրասենյակ հետևյալ փաստաթղթերով հանդերձ`

 • ՀԴՄ կտրոն
 • Պատվերի անդորրագիր

 

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է:

Առանձին դեպքերում, երբ պատվերի համար գործող ակցիայի շրջանակներում առաքման գումարը զեղչվել է կամ ծառայությունը մատուցվել է անվճար,  վերադարձի պահին վերադարձվող գումարից գանձվում է առաքման գումարը ըստ տվյալ տարածաշրջանի համար գործող առաքման հիմնական դրույքի:

 

Հետևյալ պատշաճ որակի ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն`

 • Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
 • Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,
 • Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ,
 • Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ,
 • Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ,
 • Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք,
 • Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր),
 • Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,
 • Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր,
 • Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ ջրային սարգավորումներ,
 • Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ,
 • Կենցաղային նշանակության տեղնիկական սարքավորումներ (մետաղի մշակման և փայտի մշակման հաստոցներ), կենցաղային էլեկտրոտեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ, կենցաղային էլեկտրոնիկա, հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, ֆոտո և տեսախցիկներ, հեռախոսներ և ֆաքսիմիլային սարքավորումներ, էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ, կենցաղային գազի սարքավորումներ և սարքեր,
 • Տպագրական ապրանքներ և նյութեր՝ գրքեր, բրոշյուրներ, ալբոմներ, քարտեզներ, նոթատետրեր, երաժշտական գրքեր և ալբոմներ, պլակատներ, օրացույցներ, բուկլետներ, ինչպես նաև նյութեր թվային կրիչների վրա,
 • Կենդանիներ և բույսեր։

 

Դրամական փոխհատուցում

Որպես օրենք, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդի Crossroad-ի անձնական հաշվի հաշվեկշռին։ Փոխհատուցումը իրականացվում է վերադարձվող ապրանքի Crossroad-ի գրասենյակ մուտք գործելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Որոշ դեպքերում՝ գնորդի պահանջով կամ Crossroad-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝

 • բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,
 • բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,
 • PayPal համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն PayPal հաշվին,
 • iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին,
 • վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝

 • բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը,
 • PayPal համակարգի վճարման դեպքում՝ $0.30 (երեսուն ամերիկյան ցենտ)-ին համարժեք ՀՀ դրամ և 3.5% վճարված գումարից,
 • Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։