Ship to:
Customer support: +374 60 448 448

ARARAT - ALBUM (IN ARMENIAN, ENGLISH, RUSSIAN)

Updating prices and quantities from Էդիթ Պրինտ

Price

26,000dram

Quantity:

Temporarily out of stock

Short description
The book is an album of Shmavon Shmavonyan's paintings of Mount Ararat and the surrounding scenery of the Araratian valley ... view more
Shipping Date
Next day delivery
Product Code
1492453
Description
Reviews
Delivery
Return & Refund Policy
Credit options

Description

The book is an album of Shmavon Shmavonyan's paintings of Mount Ararat and the surrounding scenery of the Araratian valley created in 1993-2013. Each of the paintings is accompanied by verses of Armenian and non-Armenian poets devoted to Ararat, which has been a source of inspiration for many artists, painters, poets and representatives of other spheres of art.

Mount Ararat (by Levon Zohrabyan)
One of the most beautiful mounts in the world – the snow-white big Ararat or Masis proudly towers up on the south of Araratian Valley in front of the capital Yerevan. This is the highest mount of the Armenian Highland. This sky-scrape mount is 5165 metres above sea level and 4300 metres above the Araratian Valley; it is the highest mount of the world counting from foot.

Masis or Ararat is a sacred mount for the Armenians.
Today Ararat is on the Armenian-Turkish border; in the territory of Turkey, but it is in the heart of every Armenian and is part and parcel of the Armenian people and their history. And the Armenians still cherish the hope of regaining their Mount.
The Araratian valley is spread at the foot of Ararat. The river Arax silvers gently in the middle of the valley. Three regions of Armenia - Ararat, Aragatsotn and Armavir with their beautiful and prosperous towns and villages are situated in the Araratian valley. The Araratian valley with its Big and Small Masises, high poplars and white-feathered storks on their branches is magnificent scenery.

About the painter (by Arthur Gharagyozyan) 
In my view, the painter’s tranquil and soothing landscape, the harmonious combination and dynamics of colours originate and come out of his inner world, essence and character. In Shmavon’s studio smelling of paintings I feel myself in a luminous temple he has created.
And it is no coincidence that the paintings of the great and delicate artist and aesthete Shmavon Shmavonyan are not only exhibited in many famous art galleries and involved in many collections but also some of them decorate the walls of the US Capitol and State Government office of California and elsewhere.

Painter Shmavon Shmavonyan’s works have been exhibited in many countries of the world, in Istanbul (1989), France (1995), Beirut, England (1996), Kuwait (1997) and the USA (1999), in the largest hospitals of the USA within the framework of “Mind, body and soul” program. Artist Shmavon Shmavonyan has been awarded the gold medal of RA Ministries of Culture and Foreign Affairs, Fridtjof Nansen gold medal, “Mesrop Mashtots” medal of Matenadaran. International informatization academy headquarters in Montreal, Canada, in General Consultative Status with Economic and Social Council of the United Nations has conferred the honorary title of an academician on the painter. In 2001 the painter was bestowed with the title of Honoured Artist of the Republic of Armenia.

Reviews

0
0 reviews

Comments

You can leave a review only after purchasing this item

Առաքում Երևանում

Առաքման արժեքը Երևանում կազմում է 500 դրամ: Ծանրակշիռ պատվերների առաքումը (25կգ+), որի դեպքում հարկավոր է պատվերն առաքել բեռնափոխադրող ավտոմեքենայի միջոցով, գործում են հետևյալ առաքման արժեքները`

- 3000 դրամ` մինչև մուտք առաքման համար

- 5000 դրամ` մինչև բնակարան առաքման համար

Նոր Զովք սուպերմարկետների ցանցից կատարված գնումների առաքման արժեքը 800 դրամ է: Սուպերմարկետից` մինչև 16:00 կատարված գնումներն առաքվում են 3-4 ժամվա ընթացքում, 16:00-ից հետո գրանցված պատվերներն առաքվում են հաջորդ օրը:

Առաքում դեպի ՀՀ մարզեր

Առաքումը դեպի ՀՀ մարզեր իրականացվում է 2 տարբերակով`

- 1200 դրամ մինչև նշված քաղաքում գործող ինքնաարտահանման կետ առաքելու դեպքում

- 1500 դրամ մինչև բնակարան առաքման դեպքում

Առաքման քարտեզում ընդգրկված բնակավայրերի ցուցուկին կարող եք ծանոթանալ հենց զամբյուղի էջում` առաքման քաղաքը նշելիս:

Առաքման ժամկետներ

Կայքում ներկայացված ապրանքատեսակներից յուրաքանչյուրի համար գործում են առանձին առաքման ժամկետներ: Տեսականու մեծամասնության համար առաքումն իրականացվում է պատվերի ձևակերպման հաջորդ օրը: Նշված ապրանքատեսակի առաքման ժամկետներին ծանոթանալ կարող եք տվյալ ապրանքատեսակի էջում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:

Crossroad-ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 7 օրերի ընթացքում: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես Crossroad-ի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին`առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար:

Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում:

 

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակից, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերադարձնել ապրանքը գրասենյակ հետևյալ փաստաթղթերով հանդերձ`

 • ՀԴՄ կտրոն
 • Պատվերի անդորրագիր

 

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է:

Առանձին դեպքերում, երբ պատվերի համար գործող ակցիայի շրջանակներում առաքման գումարը զեղչվել է կամ ծառայությունը մատուցվել է անվճար,  վերադարձի պահին վերադարձվող գումարից գանձվում է առաքման գումարը ըստ տվյալ տարածաշրջանի համար գործող առաքման հիմնական դրույքի:

 

Հետևյալ պատշաճ որակի ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն`

 • Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
 • Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,
 • Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ,
 • Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ,
 • Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ,
 • Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք,
 • Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր),
 • Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,
 • Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր,
 • Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ ջրային սարգավորումներ,
 • Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ,
 • Կենցաղային նշանակության տեղնիկական սարքավորումներ (մետաղի մշակման և փայտի մշակման հաստոցներ), կենցաղային էլեկտրոտեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ, կենցաղային էլեկտրոնիկա, հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, ֆոտո և տեսախցիկներ, հեռախոսներ և ֆաքսիմիլային սարքավորումներ, էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ, կենցաղային գազի սարքավորումներ և սարքեր,
 • Տպագրական ապրանքներ և նյութեր՝ գրքեր, բրոշյուրներ, ալբոմներ, քարտեզներ, նոթատետրեր, երաժշտական գրքեր և ալբոմներ, պլակատներ, օրացույցներ, բուկլետներ, ինչպես նաև նյութեր թվային կրիչների վրա,
 • Կենդանիներ և բույսեր։

 

Դրամական փոխհատուցում

Որպես օրենք, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդի Crossroad-ի անձնական հաշվի հաշվեկշռին։ Փոխհատուցումը իրականացվում է վերադարձվող ապրանքի Crossroad-ի գրասենյակ մուտք գործելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Որոշ դեպքերում՝ գնորդի պահանջով կամ Crossroad-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝

 • բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,
 • բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,
 • PayPal համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն PayPal հաշվին,
 • iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին,
 • վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝

 • բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը,
 • PayPal համակարգի վճարման դեպքում՝ $0.30 (երեսուն ամերիկյան ցենտ)-ին համարժեք ՀՀ դրամ և 3.5% վճարված գումարից,
 • Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։